Skandinavisk forskning om förskolan [Onsdagspedagogen] (+)

Idag tittar vi lite närmare på den nordiska databasen NB-ECEC som samlar den kvalitetssäkrade skandinaviska forskningen om förskoleverksamheten. Perfekt för er på Barn- och fritidsprogrammet som vill knyta ert arbete till aktuell forskning. 

Här kan man söka på ämnesord, årtal eller land, för att nämna de vanligaste sökvägarna, eller i fritext. Just nu finns närmare 300 forskningsrapporter för åren 2006-2011 med i databasen, och allt är fritt tillgängligt. En tredjedel av dessa rapporter är kopplade till svenska förhållanden. Större delen av materialet är på engelska och även om man inte kan läsa allt material direkt via webben så är detta en bra källa för att gå vidare till Kungliga bibliotekets webbplats (genom länk till Libris) och se vart den går att låna. Om ni finner något intressant så kontaktar ni bara oss på biblioteket för att ordna ett fjärrlån.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar